Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Heidi đã mở một tiệm cắt tóc và muốn trở thành một thành công, giúp đỡ trong mục tiêu của họ. Hãy cho khách hàng trong ghế và nhìn vào phong cách bạn muốn đạt được với sản phẩm đó hoặc đối tượng như vậy.