Perfect Balance 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt số liệu bạn có trên mỗi màn hình để họ có trong sự cân bằng hoàn hảo. Bạn có thể xoay chúng theo ý thích của bạn để phù hợp với nhau.