Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Như thể họ là nhạc sĩ của Bremen, một băng đảng của Digimon được nhóm lại trên đầu trang của mỗi khác và chụp ảnh. Đáng tiếc rằng điều này đã bị tan vỡ. Bây giờ đến lượt của bạn để xây dựng lại. Đi trước với nó, vô địch!.