Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như thể họ là nhạc sĩ của Bremen, một băng đảng của Digimon được nhóm lại trên đầu trang của mỗi khác và chụp ảnh. Đáng tiếc rằng điều này đã bị tan vỡ. Bây giờ đến lượt của bạn để xây dựng lại. Đi trước với nó, vô địch!.