Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một Peppa Pig thích nhảy vào vũng vũng nhuộm váy và màu nâu nhiều đến nỗi tuyệt vọng của mẹ đỏ của cô. Trợ giúp cô ấy để đạt được mục tiêu của họ và có niềm vui trong công việc.