Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Peppa Pig thích nhảy vào vũng vũng nhuộm váy và màu nâu nhiều đến nỗi tuyệt vọng của mẹ đỏ của cô. Trợ giúp cô ấy để đạt được mục tiêu của họ và có niềm vui trong công việc.