Peppa Pig Jumping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

giấc mơ Peppa Pig là để đạt đến tầng bình lưu nhảy từ đám mây đến đám mây giống như một con linh dương màu hồng, nhưng cần một bàn tay tổng thể để hướng dẫn bạn. Với năm ngón tay. Các tình nguyện viên ¿?.