Peppa Pig Funny House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhà Peppa Pig và gia đình của mình đi lộn ngược, với các đồ nội thất được đặt trong bất kỳ cách nào. Đặt một số lệnh đặt chúng nơi họ cần và đem lại cho tất cả một không khí cozier.