Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

nhà Peppa Pig và gia đình của mình đi lộn ngược, với các đồ nội thất được đặt trong bất kỳ cách nào. Đặt một số lệnh đặt chúng nơi họ cần và đem lại cho tất cả một không khí cozier.