Peppa Pac-Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig trở Pacman cho một ngày và thay đổi nhiệm vụ xây dựng thông thường của nó do ăn lớn của bóng ma màu xanh. Bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ đặt khởi động.