Peppa Pig Memory Test

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn muốn kiểm tra khả năng tưởng niệm của bạn?. Peppa Pig chơi với trò chơi này, bạn phải giữ lại hình ảnh cabezita của bạn bè và sau đó tìm bản sao của mình, trước khi đồng hồ kết thúc đếm.