Peppa Pig Hidden Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig và gia đình cô đặt ra trong hình ảnh tốt đẹp cho album. Nhưng tất cả họ đều đã bỏ rất nhiều con số đó phải xác định vị trí và loại bỏ ống kính qua để các bản in xem xét lại một cách kỳ diệu.