Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngày lễ Halloween, Peppa Pig đã trang trí phòng cho cô ấy trông phòng thí nghiệm hiến xỉn màu. Và khi chúng ta nói Peppa đã trang trí, chúng tôi có nghĩa là nó thực sự là của bạn nhiệm vụ.