Peppa Pig Clean

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig được làm sạch. Nó là nhà bếp bẩn và lộn xộn và để nó như nó chạm luôn gọn gàng, vì vậy nếu sự trợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ làm vô cùng hạnh phúc và cũng đạt được một loạt các điểm.