George Pig Pirate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

George, em trai của Peppa Pig, muốn chơi cướp biển, nhảy từ thùng lên đến thuyền của bạn. Giúp anh ta để đạt khoảng cách nhảy và sức mạnh để không kết thúc tham gia một nhúng.