Peppa Pig School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ Peppa Pig có để nghiên cứu toán học và cần sự giúp đỡ của bạn để tìm ra kết quả chính xác đến một loạt các phép nhân. Saca tài khoản đúng thu thập các quả bóng đóng dấu với nốt ruồi có lúc xử lý của bạn.