Peppa Pig House Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig gia đình chỉ cần mua một ngôi nhà mới. Rất lớn. Bây giờ anh đã để dành một stylist để trang trí, và một cầu thủ tài năng một mảnh ghép đúng và trở về hình dạng ban đầu của nó.