People on my Lawn 3

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Bạn Gái
Trò Chơi Hành Động
Trở Chơi Xếp Hình
Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Lần này bạn lái xe người ngoài hành tinh mà muốn loại bỏ các phi hành gia đã đạt đến hành tinh của họ. Đặt mìn và bắn để loại bỏ tất cả, ở các cấp độ đầu tiên họ sẽ giải thích như thế nào.