Penguins Attack 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trận mới chống lại quân đội của chim cánh cụt mà phải đánh bại đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược.