Penguins Attack 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quân đội của chim cánh cụt đã trở lại và sẵn sàng xâm lược đất nước của bạn, đặt các tháp phòng thủ trong những điểm tốt nhất để hoàn thành chúng trước khi đạt được mục tiêu của họ.