Penguin Push

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Di chuyển các khối màu xanh để lỗ băng màu cam, nhưng piensate tốt các phong trào bạn làm.