Penguin Push

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối màu xanh để lỗ băng màu cam, nhưng piensate tốt các phong trào bạn làm.