Penguin Pass

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt các khối đá được cho bạn rất chim cánh cụt có thể di chuyển sang phía bên kia. Bạn có một số lượng hạn chế của các bộ phận để nghĩ qua mọi phong trào, lúc đầu nó có vẻ dễ dàng nhưng nó trở nên phức tạp.