Penguin Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các chú chim cánh cụt Nam Cực trở lại giải phóng đường. Loại bỏ thu ba hoặc nhiều miếng mà có những con số tương tự.