Penguin Diner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Diner Dash-phong cách trò chơi mà trong đó bạn phải chạy nhà hàng của bạn và cải thiện nó. Đầu tiên cảm thấy khách hàng của bạn, Tomales, phục vụ thức ăn cho họ, và cuối cùng đã thu tiền của bạn.