Penguin Destroyer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném lựu đạn với pháo của bạn để đạt được tất cả các chú chim cánh cụt và di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Bạn có một số hạn chế về vụ phóng.