Pendulums 2

Đang tải trò chơi...
Thu thập tất cả các kho báu Inca như bạn có thể, đi nhảy từ nền tảng đến nền tảng để đạt được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím cách để nhảy.