peg

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt tất cả các hồ sơ, ngoại trừ một, khi bạn đã có nhấp vào mũi tên để di chuyển đến màn hình tiếp theo.