Peg Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để loại bỏ tất cả các quả bóng màu vàng đi qua nhau dẫn đến kéo dài từ lỗ đen. Bạn có một thời gian hạn chế và ít điểm buổi tối hơn bạn nhận được.