Pebble Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném đá như xa như bạn có thể, cố gắng để trả các loài động vật và nhận được để đạt được mục tiêu. Chọn các góc độ và sức mạnh cú bằng cách sử dụng con chuột của.