Pearl Harbor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khởi động các cuộc tấn công từ máy bay ném bom kẻ thù của bạn và chọn lên tốc độ vượt quá chiều cao của các bước nhảy trong nước cung cấp cho bạn.