Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Khởi động các cuộc tấn công từ máy bay ném bom kẻ thù của bạn và chọn lên tốc độ vượt quá chiều cao của các bước nhảy trong nước cung cấp cho bạn.