Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Khởi động các cuộc tấn công từ máy bay ném bom kẻ thù của bạn và chọn lên tốc độ vượt quá chiều cao của các bước nhảy trong nước cung cấp cho bạn.