pearl diver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành lặn trên một hòn đảo nhiệt đới. Tìm kiếm ngọc trai, bảo vật khác để có được điểm, cách sử dụng 'không gian' the'll bắt. Khi bạn chạy ra khỏi không khí trở lại nơi mà bạn đã giảm.