Pea vs. Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

lễ hội tối nay. Cây có tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc phổ biến, nhưng có một vấn đề mà không đếm, 'zombie trở thành !!. Và họ làm sẵn sàng để ăn rau. Vì vậy, chạm vào trận chiến, nhà máy được đặt trong một khu vực an toàn và bắt đầu nhổ hàng vô tận của những kẻ giết người đậu Hà Lan chuẩn bị để tiêu diệt các undead cho đến khi có một toàn bộ một.