Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng Cyber, cho họ thẻ để kết nối với Internet, phục vụ những gì họ yêu cầu, sạc và làm sạch ghế họ đã sử dụng.