Paws to Beauty Arctic Edition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn từ bốn động vật Bắc cực đẹp để tắm rửa, chải tóc của họ hoặc đặt chúng một vật trang trí Giáng sinh.