Paw Paw Miaw

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia đánh nhau mèo, chọn mà bạn thích để cạnh tranh với máy tính hoặc với một người bạn. Kết hợp các phím con trỏ để tạo ra các hit tấn công đặc biệt.