Patito

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Nhận đường cho đạt vịt ao nhỏ, tùy thuộc vào nơi các mảnh nhúm sẽ di chuyển theo một cách nhất định.