Patito

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đường cho đạt vịt ao nhỏ, tùy thuộc vào nơi các mảnh nhúm sẽ di chuyển theo một cách nhất định.