Party Down

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công việc của bạn là để tổ chức các bên tốt nhất ở Hollywood, sự kiện đầu tiên là ngày sinh nhật của Angelina. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để học hỏi làm thế nào để giải trí khách hàng.