Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đậu xe trong không gian tự do một cách đúng đắn và trước khi thời gian chạy ra ngoài. Xem hài cốt xăng và thiệt hại xe khi va chạm với người khác.