parking zone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe mỗi chiếc xe đến bãi đậu xe của các màu tương ứng. Click vào xe để di chuyển đến các trang web có sản phẩm nào, nếu có kết nối giữa hai người. Các phong trào ít làm điểm số cao hơn.