parking perfection

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đậu xe ở cốt truyện được chiếu sáng mà không vượt quá thời hạn, có tính đến các chỉ dẫn của mỗi cấp. 'Mặt trận đầu tiên' có nghĩa là đậu mũi và 'Xếp' trở lại.