Parking Perfection 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành kỹ năng lái xe của bạn trong phần mới này của Perfection saga tật. Đậu xe trong không gian tự do là cách tốt nhất mà không cần nhấn bất kỳ đối tượng hay một chiếc xe.