Parking Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để đậu xe trong không gian được đánh dấu bằng màu sắc tương tự. Click vào xe mà bạn muốn và di chuyển với các phím mũi tên, suy nghĩ về mỗi chuyển động để mang lại cho tất cả mọi người vào trang web của bạn.