Parking Lot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

xe Park của khách hàng của bạn trong bãi đậu xe tương ứng mà không cần nhấn bất cứ điều gì và trong thời gian giới hạn. Sử dụng các phím mũi tên để cơ động và có ba cố gắng để có được nó ngay.