Parking Lot 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đỗ xe ở quảng trường mà cho bạn cẩn thận không có bất kỳ cuộc đảo chính và trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có ba cuộc sống để cố gắng dành tất cả màn hình.