Parking Lot 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có đến ba cơ hội để đậu xe trong vuông tương ứng và trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sự mới lạ là bạn có thể tạo ra các màn hình của riêng bạn đi vào 'Thiết kế Tuỳ chỉnh Levels.