Parking Fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe cẩn thận để lại một chiếc xe đậu hoàn hảo. Và sau đó lặp đi lặp lại thành tích này với người khác. Và với nhau. xe đang đậu cho đến đời đời.