Parking Fury 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe và đậu xe của mỗi màn hình nhanh như bạn có thể mà không bị bất kỳ tai nạn. Mỗi lần sẽ phức tạp hơn và các loại xe như xe tải, xe tải hoặc các đoàn lữ hành.