parking 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của kinh điển 'Perfection xe', thời gian này bạn phải công viên như bạn cho biết để vượt qua kỳ thi giấy phép lái xe.