parking 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn nhớ những phiên bản đầu tiên của trò chơi này, bởi vì ở đây bạn có màn hình mới thể hiện khả năng của bạn đến công viên. Ở mỗi cấp độ bạn có một lời giải thích về những gì bạn phải làm.