Park Your Ride Vegas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong một thử nghiệm cho các bài viết của người hầu ở Vegas. Chứng minh khả năng của bạn để cơ động con trỏ, xe hơi đậu mỗi màn hình ở những nơi họ được chỉ ra.