Park Your Ride 2 Shanghai

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông làm việc như đậu xe ở thành phố Thượng Hải, nơi giao thông là một mớ hỗn độn. Maneuver để đặt chúng tại quảng trường mà cho bạn cẩn thận không để sụp đổ hoặc chạy trên bất cứ ai.