Park This Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay, bạn bắt đầu công việc của bạn như một người hầu, nhiệm vụ của bạn là để đậu xe trên cốt truyện với số lượng của họ. Muối vào và xe ô tô với phím dài và lái xe với các phím mũi tên, nếu bạn cũng có thể giúp di chuyển chiếc xe đánh dấu "Move".