Park My Plane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo việc click giao thông sân bay trên những chiếc máy bay để công chúng trong nơi cho họ, và khi hành khách phải mang xuống cất cánh.